Zakres usług

 • Księgowość
  finansowo-podatkowa

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych, organizacja procesu obiegu dokumentów, kalkulacja zobowiązań podatkowych oraz przygotowanie deklaracji, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz raportów zarządczych, świadczenie bieżących usług w zakresie doradztwa podatkowo-księgowego, wyprowadzanie zaległości, inne usługi według potrzeb Klienta.

 • Rozwiązania
  kadrowo-płacowe

  Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, kalkulacja oraz sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, świadczenie bieżących usług doradczych z zakresu ubezpieczeń społecznych, kontakty w imieniu Klienta z urzędami skarbowymi i ZUS.

 • Controlling

  Tworzenie raportów zarządczych, wsparcie w analizowaniu danych, przeglądy sprawozdań finansowych, przeprowadzanie due dilligence, wsparcie przy tworzeniu budżetów i prognoz, analiza odchyleń od wykonania budżetów, wprowadzenie procesu obiegu dokumentów wspierającego akceptację, kontrolę i zarządzanie kosztami.

 • Usprawnienia procesów finansowych

  Weryfikacja planu kont w celu optymalnego wykorzystania informacji księgowych, przeprowadzanie inwentaryzacji procesów biznesowych wraz z propozycją ich optymalizacji , przygotowanie regulaminów, procedur i innych regulacji wewnętrznych, analiza struktury organizacyjnej z rekomendacją wprowadzenia niezbędnych zmian.

 • Implementacja systemów księgowych

  Wsparcie w doborze optymalnego systemu finansowo-księgowego na miarę potrzeb firmy, udział w procesie wdrażania systemu, asysta w początkowej fazie użytkowania systemu.

 • Wsparcie inwestorów prywatnych

  Inwentaryzacja posiadanych zasobów, weryfikacja i archiwizacja dokumentów, optymalizacja procesu zarządzania aktywami (w tym m. in. rachunkami bankowymi, maklerskimi), zestawienia posiadanych inwestycji i inne raporty na życzenie Klienta.